×
Milthers & Nielsen

Seneste nyt

Den 17. december 2020 vedtog Folketinget den længe omdiskuterede samtykkelov, som trådte i kraft d. 1. januar 2021. Tidligere voldtægtsbestemmelse Før denne lovændring krævede det efter straffelovens § 216 for, at kunne dømmes for voldtægt, at gerningspersonen havde tiltvunget sig samleje ved vold eller trussel om vold eller anden ulovlig tvang, eller hvis offeret befandt […]

Læs mereDen 22. september 2022 hastevedtog Folketinget et lovforslag, som indfører et 2-årigt loft på fire pct. for huslejestigninger i boliglejemål. Loven forventes at ramme ca 160.000 lejeboliger og skal sikre, at lejere ikke bliver udsat for urimelige huslejestigninger som følge af de voldsomme prisstigninger.  Loven trådte i kraft den 30. september 2022 og gælder alene […]

Læs mere27. december 2022

Indsats mod stalking styrkes

I Danmark udsættes årligt op til mellem 67.000 og 98.000 danskere for stalking, som har alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for ofrene. Folketinget har derfor valgt at styrke indsatsen mod stalking og vedtog den 14. december 2021 en ny selvstændig bestemmelse, som skal gøre stalking strafbart efter straffeloven. Tidligere kunne man straffes for stalking efter […]

Læs mereTestamenter – Har du styr på hvem, der arver efter dig? Arvelovgivningen kan være vanskelig at gennemskue især, hvis der er dine, mine og vores børn. Vi hjælper dig med at få klarhed over hvem der arver dig når tid er. Ved at oprette et testamente får du meget større indflydelse på, hvem der bliver […]

Læs mereHvem skal varetage dine interesser, hvis du bliver ramt af sygdom? Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, hvem der skal styre din økonomi og træffe vanskelige beslutninger på dine vegne. Hvis I er ægtefæller, betyder det også, at I kan handle på hinandens vegne uden at skulle søge om det hos Familieretshuset. Hos Milthers […]

Læs mereNye ændringer i købeloven skal bl.a. sikre øget beskyttelse for forbrugere ved køb af digitale ydelser. Som følge af implementeringen af varedirektivet (EU) 2019/771 og direktivet om digitalt indhold (EU) 2019/770 vedtog Folketinget den 3. juni 2021 et lovforslag, der indeholder ændringer til købeloven bl.a. med henblik på at tilpasse købeloven den digitale virkelighed. De […]

Læs mereDen 1. september fik Milthers & Nielsen en ny kollega, som skal fungere som advokatfuldmægtig under advokat Louise Milthers. Læs interviewet, hvor Lasse fortæller lidt om sig selv og sit arbejde. Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? ”Inden jeg begyndte på jurastudiet, tog jeg faktisk en uddannelse som tømrer. Jeg arbejdede hos Enemærke og Petersen, som […]

Læs mereAdvokat Louise Milthers er pr. 30. marts 2022 blevet udnævnt som beneficeret advokat af Justitsministeriet. Advokat Louise Milthers er på grundlag af sine kompetencer og faglige dygtighed blevet udnævnt til at blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager – og som advokat for personer, der har fri proces. Dette kaldes også at blive udnævnt […]

Læs mereNye regler om gældssanering skal det gøre nemmere for iværksættere at påbegynde virksomhed igen Den 27. april 2022 blev der på baggrund af Konkursrådets betænkning nr. 1578 fremsat et lovforslag om implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 20. juni 2019) med henblik på at revidere og modernisere reglerne for gældssanering i […]

Læs mereFolketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov og lov om boligforhold, som skal sikre lejerne mod urimelige økonomiske udgifter ved fraflytning samt sikre administrative lettelser for udlejere. Formålet med den nye lejelov, som blev vedtaget i folketinget 1. marts, og som træder i kraft 1. juli 2022, er at forenkle og modernisere den […]

Læs mere