×
Milthers & Nielsen

Seneste nyt

Advokat Louise Milthers er pr. 30. marts 2022 blevet udnævnt som beneficeret advokat af Justitsministeriet. Advokat Louise Milthers er på grundlag af sine kompetencer og faglige dygtighed blevet udnævnt til at blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager – og som advokat for personer, der har fri proces. Dette kaldes også at blive udnævnt […]

Læs mereNye regler om gældssanering skal det gøre nemmere for iværksættere at påbegynde virksomhed igen Den 27. april 2022 blev der på baggrund af Konkursrådets betænkning nr. 1578 fremsat et lovforslag om implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 20. juni 2019) med henblik på at revidere og modernisere reglerne for gældssanering i […]

Læs mereFolketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov og lov om boligforhold, som skal sikre lejerne mod urimelige økonomiske udgifter ved fraflytning samt sikre administrative lettelser for udlejere. Formålet med den nye lejelov, som blev vedtaget i folketinget 1. marts, og som træder i kraft 1. juli 2022, er at forenkle og modernisere den […]

Læs mereVoldgiftsnævnet har i en ny sag om skøn af mangler ved udbedringsarbejde taget stilling til, om en skønserklæring kan anfægtes.  Voldgiftsnævnet har givet advokat Steffen Nielsen medhold i, at man ikke kan anmode en skønsmand om at underbygge sit skøn med beviser, blot fordi modparten er uenig.  I den konkrete sag konstaterede en skønsmand mangler […]

Læs mereMilthers & Nielsen Advokater søger selvstændig og erfaren advokat til vores kontor i Sorø. Milthers & Nielsen Advokater søger selvstændig og erfaren advokat med egen sagsportefølge og/eller hverv/beneficium ved domstolene. Vi tilbyder en arbejdsplads med faglig sparring og en uformel omgangstone. Vi har hovedsæde i Ringsted, men har også kontor i Sorø, som vil blive […]

Læs mereDen nye lov om psykisk vold trådte i kraft 1. april 2019. I den lov er psykisk vold kriminaliseret på lige fod med fysisk vold, og de første domme om psykisk vold er allerede afsagt. Det er generelt vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om psykisk vold, og det er ofte svært at løfte […]

Læs mereFolketinget har den 3. marts 2022 vedtaget en ny orlovsmodel, som forventes at træde i kraft den 2. august 2022. Dette betyder, at alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022, bliver omfattet af de nye regler. De nuværende regler Efter de nuværende barselsregler, som er reguleret i barselsloven, har forældre tilsammen […]

Læs mereSpecialiseret advokatsekretær til Milthers & Nielsen Advokater, Ringsted Milthers & Nielsen Advokater søger en erfaren juridisk sagsbehandler til en fuldtidsstilling til vores kontor i Ringsted. Om Milthers & Nielsen Milthers & Nielsen Advokater tilbyder dig muligheden for at have ”fat i den lange ende” som tovholder og være en del af et team på fire, […]

Læs mereHar du brug for rådgivning indenfor området? Når hverdagsbussen drøner derudaf, er der sjældent tid til at tænke over tunge emner, som hvad der skal ske med ens pårørende, når man ikke er her længere. Men når en verdensomspændende epidemi pludselig rykker ind i hverdagen, sætter det tanker i gang. Har Corona-epidemien givet dig lyst […]

Læs mereDen 1. april 2019 trådte en ny straffelov i kraft, som kriminaliserer psykisk vold på lige fod med fysisk vold og gør det muligt at fælde dom i sager om vold af psykisk karakter. En kriminalisering af psykisk vold har længe været på dagsordningen, og lovbestemmelsen, som trådte i kraft i foråret 2019, betyder, at […]

Læs mere