×
Milthers & Nielsen

Seneste nyt

Står du eller dine nærmeste i en situation med akut sygdom, kan det være afgørende at få nedskrevet sine ønsker til fordeling af arven i et testamente.

Milthers & Nielsen er trods Covid-19 stadig på job med iagttagelse af myndighedernes anbefalinger og kan bistå med dette.

Vi anbefaler altid, at et testamente underskrives for en notar ved retten for at sikre, at testamentet kommer frem ved dødsfald.

I disse tider, hvor det offentlige Danmark er lukket ned, er det dog i øjeblikket ikke muligt at underskrive sit testamente for notaren ved domstolene.

Vi hjælper således med, at testamentet midlertidigt udfærdiges som vidnetestamente, hvilket betyder, at testamentet underskrives med to vitterlighedsvidner, og når retten åbner op igen, gør vi testamentet klar til underskrivelse for notaren.

Der er således ingen grund til panik. Det giver fortsat mening at søge rådgivning omkring behov for testamente.

Ring eller skriv til os, hvis du ønsker at drøfte dine forhold.

 

Læs mereHjælpepakke til det private erhvervsliv

Efter regeringen fremlagde sin hjælpepakke til det private erhvervsliv, har der været ført forhandlinger, og alle Folketingets partier er blevet enige om følgende punkter der skal hjælpe i krisen.

Kompensationsordning for selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, jf. bilag 1.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække, jf. bilag 2.

Læs mere her: Faktaark hjælpepakke til dansk økononi

Derudover er regeringen og partierne enige om en række andre tiltag:

Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.

Øgede lånemulighede for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder”.

Læs mere her: Aftale om COVID_19_initiativer

Hos Milthers & Nielsen står vi klar til at hjælpe alle gennem krisen og vi er klar ved telefonerne.

Læs mereMilthers & Nielsen bibeholder fuldt aktivitetsniveau under coronaudbruddet og står klar til at hjælpe vores kunder

Milthers & Nielsen Advokater er som alle andre dybt berørt og bekymrede over den krise, dansk erhvervsliv befinder sig i, men vi står klar til at hjælpe dem, der skulle have brug for juridisk assistance til at komme gennem krisen.

Alle virksomheder er påvirket af corona-epidemien, som vi vist uden at overdrive kan kalde en corona-krise for dansk erhvervsliv. Alle steder falder omsætningen, men nogle er hårdere ramt end andre, og må fyre medarbejdere for at være sikker på at have likviditet i fremtiden.

 

Regeringen er d. 18. marts 2020 kommet med forslag til en hjælpepakke til små virksomheder med under 10 ansatte, der nu skal forhandles med partierne i Folketinget for at den blive til virkelighed  der har følgende hovedpunkter:

– Små selvstændige, der oplever mere end 30 procent nedgang i omsætningen som konsekvens af coronavirus, kan blive kompenseret.

– Kompensationen fra staten er 75 procent af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kroner per måned. Den kan udgøre op til 34.500 kroner per måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

– Den selvstændige eller erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni.

 

Derudover har regeringen stillet forslag om hjælp til betaling af faste udgifter som husleje, elregninger mv. til alle virksomheder på tværs af brancher. Denne hjælpepakke indeholder følgende tiltag:

– Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 procent).

– Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 procent.

– Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.

– Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

 

Se her hvad forslagene konkret betyder for den enkelte virksomhedstype.

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige
Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter
Engangsudgifter relateret til inddæmning og afbødning af covid-19

Hos Milthers & Nielsen står vi klar til at hjælpe alle gennem krisen og vi er klar ved telefonerne.

Læs mereBliv klædt godt på af eksperterne på området! Kom til gratis seminar tirsdag den 3. december 2019

Læs mereAfskaffelse af IVS og nedsættelse af kapitalkrav for ApS

(mere…)

Læs mereNy standardaftale i byggeriet – AB 18 erstatter AB 92

(mere…)

Læs mereNy vejledning på området for persondata

(mere…)

Læs mereBørne- og Socialministeren har udpeget advokat Louise Milthers til optagelse på liste over advokater, der kan anvendes i sager om internationale børnebortførelser

(mere…)

Læs mereNår en forælder dør, inden barnet er 18 år

(mere…)

Læs mereIkke længere behov for gaveægtepagt mellem ægtefæller

(mere…)

Læs mere