Om os - Milthers & Nielsen

Milthers & Nielsen er et nyt navn - men vi er ikke et nyt kontor.

Advokaterne bag har lang erfaring både fra det private erhvervsliv og fra offentlige stillinger.

Milthers & Nielsen hed tidligere Partner Advokater og har ligget på adressen i Ringsted siden 2007. Men trods navneskiftet er kontoret og medarbejderne stadig de samme.

Hos Milthers & Nielsen tager vi hånd om dine problemer og spørgsmål ud fra en holdning om, at alle fortjener den bedst mulige rådgivning uanset om du er ejer af en virksomhed og ønsker rådgivning om et generationsskifte, eller om du står midt i livskrise f.eks. som følge af en skilsmisse.

Vi anser faglighed, omtanke og indlevelse i vores kunders situation som de vigtigste elementer i vores rådgivning. Det er vores erfaring, at det giver de bedste løsninger og de mest tilfredse kunder.

For os er det vigtigt at komme ind til kernen i vores kunders problemstilling, og det gøres kun gennem indlevelse og ved at spørge så meget ind til vores kunders situation, at vi er sikre på, at vi sammen kan finde den mest optimale løsning.

Advokaterne hos Milthers & Nielsen er medlemmer af Danske Advokater og Advokatsamfundet hvilket betyder:

  • At vi er beskikkede advokater af Justitsministeriet i Danmark.
  • At vi er ansvarsforsikret i HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1.,2100 København Ø med op til 10 mio kr. pr. år., herunder garantistillelse med kr. 5 mio. kr pr. advokat.
  • Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Derudover er advokaterne – afhængigt af deres speciale – også medlemmer af Danske Familieadvokater og Netværk for Entrepriseadvokater. Det sikrer dig som kunde, at vi altid er opdaterede inden for vores specialer.

Klientkontoen er en særskilt konto, som ikke er en del af advokatfirmaets driftskonto.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 millioner euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Mød medarbejderne

Louise Milthers
Advokat (H)

Direkte 58 58 16 91
Mobil 26 80 18 60
lm@mnadvokater.dk

Dorte Kristoffersen
Juridisk sagsbehandler

Direkte 58 58 16 93
Telefon 58 58 16 90
dk@mnadvokater.dk

Morsal Yasen
Studentermedhjælper

Telefon 31 51 94 91
my@mnadvokater.dk

Steffen Nielsen
Advokat (L)

Direkte 58 58 16 92
Mobil 21 92 08 90
sn@mnadvokater.dk

Charlotte Engkebølle
Juridisk assistent

Direkte 58 58 16 94
Telefon 58 58 16 90
ce@mnadvokater.dk