Privat - Milthers & Nielsen

Mange års erfaring med sager som kræver både faglig indsigt og hjertet på rette sted.

Milthers & Nielsen har mange års erfaring med familieret og beskæftiger sig primært med forældremyndigheds- og bopælssager ved domstolene og samværssager i Familieretshuset.

Derudover bistår Louise Milthers både børn og forældre i sager om anbringelse hos kommunerne rundt om i landet. Der er tale om sager, som kræver kendskab til lovgivning, men også forståelse for de menneskelige aspekter bag hver eneste sag.

Louise Milthers har forståelse for, at disse sager omhandler det dyrebareste enhver forælder har, og at sagerne derfor kræver særlig indsigt og håndtering med hjertet på det rette sted.

Det samme gør sig gældende for sager om skilsmisse og bodeling, hvor ægtepar står i en livskrise og har brug for kvalitetsrådgivning, så de kan komme videre hver for sig både økonomisk og følelsesmæssigt.

Louise Milthers har også flere års erfaring med dødsbobehandling og kan bistå privatskiftende arvinger med at få styr på dødsboet efter deres nærmeste.

Endelig rådgiver Louise Milthers ved køb af fast ejendom, både med selve ejendomshandlen men også med at få styr på de personlige forhold, herunder om der er behov for testamente, ægtepagt eller samejekontrakt.

Kontakt Louise

Direkte 58 58 16 91
Mobil 26 80 18 60
lm@mnadvokater.dk