Tvangsanbringelser - Milthers & Nielsen

Tvangsanbringelser

Det er vigtigt, at man som forælder eller barn får den nødvendige rådgivning. Sager om tvangsanbringelse, frivillig anbringelse eller andre kommunale støtte- eller tvangsforanstaltninger er alvorlige og af juridisk kompleks karakter.

Ved tvangsanbringelse og tvangsforanstaltninger skal sagen prøves af Det Særlige Børne-Unge Udvalg i den enkelte kommune. Udvalget består af en juridisk dommer fra retskredsen, psykologer og medlemmer af udvalget. Udvalget er nedsat af byrådet.

I disse udvalgssager har man krav på vederlagsfri advokatbistand, og kommunen skal oplyse om retten hertil.

I sager om frivillig anbringelse eller øvrige foranstaltninger eller undersøgelser har man ikke krav på vederlagsfri advokatbistand, det det sker med frivilligt samtykke. Det er dog anbefalelsesværdigt, at man alligevel søger advokatbistand, idet servicelovens bestemmelser kan være svære at forstå, og at der jævnligt sker fejl i kommunernes sagsbehandling.

Advokaten kan hjælpe med at sikre, at sagen håndteres korrekt, og at der ikke benyttes en mere indgribende foranstaltning end nødvendigt.

Sagerne opstår ofte akut, og det er derfor vigtigt at have en tilgængelig advokat, der er til at få fat på.

Advokat Louise Milthers kan tilbyde kontakt og dialog – også uden for almindelig kontortid.

 

Kontakt Louise

Direkte 58 58 16 91
Mobil 26 80 18 60
lm@mnadvokater.dk