Lejebolig - Milthers & Nielsen

Lejebolig

Vi rådgiver og bistår ved indgåelse af lejeaftaler. Det gælder såvel regulering i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler samt ved lejeforhøjelse og nedsættelser eller opsigelse og ophævelse af lejeaftalen.

Hos Milthers & Nielsen kan du både som lejer og udlejer få den nødvendige rådgivning om lejelovgivningen.

Vi hjælper med udfærdigelse af lejekontrakter, gennemlæsning af eksisterende lejekontrakter, regulering af lejen samt fremsendelse af påkrav og evt. opsigelse eller ophævelse af lejemål.

Det anbefales at søge advokatbistand inden underskrivelse af lejekontrakten.

Hvis ulykken er sket, kan vi bistå ved tvister ved huslejenævnet og ved efterfølgende indbringelse for Boligretten.

Kontakt os