Rådgivning om lejeret - Milthers & Nielsen

Rådgivning om lejeret

Hvad enten du er professionel udlejer med udlejning af mange lejemål eller kun har nogle få lejemål, du udlejer privat, kan vi rådgive dig.

Lejelovgivningen er kompliceret stof, og som udlejer kan du nemt risikere at miste dine rettigheder og evt. muligheden for at kræve ekstra varme eller vand eller evt. et mangelskrav ved fraflytning, hvis du ikke er helt orienteret i lovgivningen.

Hvis du anvender Milthers & Nielsen som din rådgiver, sørger vi for, at dine lejekontrakter og breve til lejer altid lever op til lovgivningens krav, og du dermed ikke kommer ud for ubehagelige overraskelser.

Milthers & Nielsen har derudover stor erfaring med at deltage i indflytnings- og fraflytningssyn sammen med lejer og udlejer. Disse syn med tilhørende rapporter er obligatoriske, hvis du udlejer mere end ét lejemål, og de er nødvendige, hvis du som udlejer vil sikre dine rettigheder i forhold til mangelskrav ved fraflytning.

Vi føres derudover retssager og sager for huslejenævn om lejeforhøjelser, mangelskrav, manglende betaling af husleje mv.

Så kontakt os for et godt råd og rådgivning, hvad enten du allerede er udlejer eller overveje at leje dit hus ud.

Kontakt Steffen

Direkte 58 58 16 92
Mobil 21 92 08 90
sn@mnadvokater.dk