Dødsbobehandling - Milthers & Nielsen

Dødsbobehandling

Har du mistet en nær pårørende? Få relevant og nærværende advokatbistand hos Milthers & Nielsen til at få styr på arven efter afdøde.

Vi bistår privatskiftende arvinger med at få klarhed over dødsboets omfang, herunder at afdække om aktiver skal sælges elle udlægges til arvinger, få overblik over evt. gæld, udarbejde åbningsstatus og boopgørelse til Skifteretten og SKAT, få beregnet den korrekte arvefordeling og sørge for betaling af boafgift til staten samt en løbende og forståelig kontakt med både arvinger, kreditorer og myndigheder.

I en situation hvor man har mistet en af sine kære, er der mange, der oplever det som en befrielse  at overlade det praktiske arbejde til en specialist for derved at få tid til at bearbejde sin egen sorg og vide, at der er styr på det juridiske papirarbejde og frister fra skifteretten mv.

Kontakt Louise

Direkte 58 58 16 91
Mobil 26 80 18 60
lm@mnadvokater.dk