Testamente, ægtepagt og samejekontrakt - Milthers & Nielsen

Testamente, ægtepagt og samejekontrakt

Det er vigtigt at få styr på de private forhold uanset om man er enlig, samlevende eller i ægteskab. Hos Milthers & Nielsen hjælper vi med at sikre dig og dine, hvis der skulle ske dig eller dine nærmeste noget uforudset.

Testamente er IKKE kun noget for gamle mennesker. Testamente er noget for ALLE mennesker. Et testamente er en slags forsikring, som hjælper med at sikre dine nærmeste ved død og sørge for, at arven efter dig kommer i de rigtige hænder.

Der findes mange skrøner om arveretlige regler, og det er derfor vigtigt, at du søger advokatrådgivning om netop din konkrete livssituation. Det kan ikke anbefales at købe testamente i blanketform på internettet, idet du selv bærer risikoen for, at du får valgt den optimale løsning uden egentlig rådgivning.

Et testamente er ikke en standardformular, men et individuelt udarbejdet dokument på baggrund af et rådgivningsmøde med dig og din eventuelle samlever eller ægtefælle. Husk at I ikke arver hinanden som ugifte samlevende, og det er derfor helt afgørende at oprette testamente i denne situation.

En ægtepagt er det juridiske dokument der sikrer, at du ikke skal dele din formue med din ægtefælle, hvis I bliver separeret eller skilt. Det er en god ide ved indgåelse af ægteskab at overveje, om man kan tåle at dele fx sin erhvervsvirksomhed, hvis man mod forventning går hver til sit.

En ægtepagt kan også være et godt supplement sammen med testamente til f.eks. at begrænse tvangsarven til børn, man ikke har kontakt til. Der er mange typer særeje og muligheder, hvorfor en ægtepagt altid bør omfatte individuel advokatrådgivning.

Som ugifte samlevende skal I udover testamente overveje at få udarbejdet en samejekontrakt, hvis I ejer fast ejendom sammen. En samejekontrakt er de juridiske spilleregler, der regulerer ophør af samejet og kan indeholde en skriftlig aftale om, at den ene skal have en større andel ved salg, hvis den pågældende i forbindelse med købet har erlagt en større andel af købesummen end den anden.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Pakke 1 · Ejendomshandel

Rådgivning samt berigtigelse/skøde 12.000 kr.

Pakke 2 · Ejendomshandel

Rådgivning. Hvor sælger forestår berigtigelse/skøde8.750 kr.

Tillægsydelser

Testamente6.250 kr.
Ægtepagt6.250 kr.
Samejekontrakt6.250 kr.
Fremtidsfuldmagt for 1 person3.750 kr.
Fremtidsfuldmagt ved oprettelse af 2 stk. samtidig6.000 kr.

Der gives rabat ved oprettelse af flere dokumenter samtidig.

Kontakt Louise

Direkte 58 58 16 91
Mobil 26 80 18 60
lm@mnadvokater.dk