Byggeri og entrepriseret - Milthers & Nielsen

Byggeri og entrepriseret

Vi rådgiver dig om dit byggeri og entrepriser. Herunder om indgåelse af entrepriseaftaler, ligesom vi er en særdeles stærk repræsentation i rets- og voldgiftssager.

Milthers & Nielsen er specialister indenfor bygge- og entrepriseret, og har repræsenteret både bygherrer og entreprenører i en lang række af retssager og voldgiftssager, hvorfor vi har stor erfaring med de problemstillinger som området kan byde på. Hvad enten du er bygherre eller entreprenør kan du derfor trygt henvende dig til vores advokater på området og være sikker på, at du får kompetent rådgivning.

Vores grundlæggende syn på rådgivning på området for bygge- og entrepriseretten er, at rådgivningen skal gives på et så tidligt stadie som overhovedet muligt. Byggearbejder involvere ofte meget store værdier og det er derfor vigtigt, at der allerede inden byggeriet bliver påbegyndt er skabt det korrekte aftalegrundlag.

Det korrekte aftalegrundlag vil dels øge sandsynligheden for at byggeriet gennemføres til tiden og dels sikre, at hvis der opstår problemer, så er der allerede taget højde for dette. Fordelen er, at byggeriet derved hurtigere kan komme videre hvis der opstår en konflikt, fordi der på forhånd er aftalt retningslinjer for løsningen af denne konflikt.

Vi ved dog, at det ofte er tilfældet, at der ikke er aftalt klare regler, og i den situation bygger vores behandling af problemstillingen på vores store erfaring og er karakteriseret ved hurtig, løsningsorienteret og personlig rådgivning.

Kontakt Steffen

Direkte 58 58 16 92
Mobil 21 92 08 90
sn@mnadvokater.dk