Forældremyndighed, bopæl og samvær - Milthers & Nielsen

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Hos Milthers & Nielsen har vi årelang erfaring med tvister vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. I dag er det sådan, at man skal til møde i Familieretshuset, hvis man ikke kan blive enige om forældremyndighed over barnet, barnets bopæl eller samvær med barnet. Familieretshuset kan herefter hjælpe og rådgive forældre med at samarbejde af hensyn til barnets trivsel.

Det kan i den forbindelse være en god ide selv at tage en advokat med i Familieretshuset. Dette skyldes, at advokaten kan påtage sig en langt mere aktiv rolle som partsrepræsentant end en bisidder kan, og ofte kan en erfaren advokat være afgørende for jeres familieliv.

Der er også mange, der føler en stor tryghed i at have en advokat med til mødet, således at man som forælder blot kan fokusere på det vigtige, nemlig at få fortalt sin historie og baggrund for uenigheden.

Hvis der ikke kan opnås enighed på mødet i Familieretshuset, kan Familieretshuset enten vælge at træffe en midlertidig afgørelse eller vælge at overdrage sagen til Familieretten under Danmarks Domstole. Her vil der også være mulighed for at ansøge om retshjælpsdækning eller fri proces, og dette hjælper vi dig også med. Fri proces betyder, at det er staten, der betaler retsafgiften og salæret til din advokat, og du skal derfor ikke have penge op af lommen.

Hvis du ønsker en vurdering af din aktuelle sag, er du  velkommen til at kontakte Louise Milthers, som er erfaren advokat indenfor forældremyndigheds- bopæls og samværssager.

Kontakt Louise

Direkte 58 58 16 91
Mobil 26 80 18 60
lm@mnadvokater.dk