Ægtepagter og samlivskontrakter - Milthers & Nielsen

Ægtepagter og samlivskontrakter

Vejledning og udarbejdelse af ægtepagter eller samlivskontrakter. Vi tilbyder vejledning og udarbejdelse af ægtepagter eller samlivskontrakter til hhv. ægtefæller og ugifte samlevende.

Ved indgåelse af ægteskab får ægtefællerne automatisk formuefællesskab. Såfremt formueordningen skal ændres til særeje, så skal ægtefællerne oprette en skriftlig aftale, en såkaldt ægtepagt, der skal underskrives af parterne og derefter tinglyses i den digitale tingbog, hvor tinglysning kræver parternes underskrift med NemID, ligesom der skal betales tinglysningsafgift.

I ægtepagten kan der aftales skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller en kombination af disse, såkaldt kombinationssæreje. Særeje kan aftales om alle ægtefællernes aktiver, eller kun for visse aktiver. Derudover kan aftalen om særeje være tidsbegrænset, sådan at særejet aftrappes over en årrække.

I en ægtepagt kan der også aftale gaveoverdragelse mellem ægtefæller. Derudover kan der aftales, om der skal ske deling eller ej af ægtefællernes ekstra pensionsordninger ved en evt. separation eller skilsmisse.

Har du spørgsmål om ægtepagt eller samlivskontrakter er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Louise

Direkte 58 58 16 91
Mobil 26 80 18 60
lm@mnadvokater.dk