Skilsmisse og bodeling - Milthers & Nielsen

Skilsmisse og bodeling

En lykkelig skilsmisse er ikke altid så nem, som man kunne ønske sig. Der er mange ting, man skal tage stilling til, når man går fra hinanden.

I dag kan man blive separeret eller skilt med det samme, hvis man er enige om det. Det kan hurtigt klares digitalt på Familieretshusets hjemmeside.

Det kræver, at man også er enige om vilkårene, herunder hvem der skal overtage en evt. leje- eller andelsbolig, og om der skal betales bidrag til den anden part.

Hvis man er uenige om separation eller skilsmisse eller vilkårene herfor, skal man til vilkårsforhandling i Familieretshuset.

Ved fortsat uenighed sendes sagen til retten, hvor man kan ansøge om fri proces, såfremt man opfylder de økonomiske betingelser.

Det er ofte en god ide at tage advokaten med på råd allerede inden sagens opstart i Familieretshuset, og senest når sagen oversendes til retten.

Når man er blevet separeret eller skilt iværksættes bodelingen. Advokaten kan bistå med at få opgjort bodelene og udfærdige en boopgørelse, hvorefter fællesboet er delt.

Hvis ikke man får foretaget en egentlig bodeling, er der risiko for, at den anden i flere år efter kan gøre krav på vurdering af aktiver eller krav på penge fra fællesboet. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning om bodelingen umiddelbart efter separationen eller skilsmissen.

Kontakt advokat Louise Milthers hvis du står i en situation, hvor du skal separeres eller skilles eller mangler hjælp til bodelingen.

Kontakt Louise

Direkte 58 58 16 91
Mobil 26 80 18 60
lm@mnadvokater.dk