Generationsskifte af din virksomhed - Milthers & Nielsen

Generationsskifte af din virksomhed

Et succesfuldt generationsskifte skal forberedes i god tid. Og en virksomhed er ikke ”bare” en virksomhed.

Tit og ofte er virksomheden omdrejningspunktet for en eller flere familier, og der lægges mange timer i at sikre drift og vækst af virksomheden, og derfor er det en både følelsesmæssig og juridisk proces, når virksomheden skal overdrages til næste generation, til en eller flere betroede medarbejder.

Ved et generationsskifte til familie eller betroede medarbejdere kan overdragelsen ske med succession, hvilket vil sige, at den nye ejer overtager den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser, og på den måde kan overdragelse ske billigere og mere enkelt. Både på grund af juridiske forhold og de følelser der kan være forbundet med at give virksomheden videre er det vigtigt at forberede generationsskiftet i god tid – gerne flere år inden det skal blive en realitet.

Milthers & Nielsen har bred erfaring i de forhold, der knytter sig et generationsskifte, og kan derfor give dig den bedste rådgivning i forhold til at sikre en smidig overgang af din virksomhed til næste generation. Milthers & Nielsen rådgiver blandt andet om:

  • Værdiansættelse af virksomheden
  • Oprettelse af holdingselskaber for at sikre den mest smidige overgang
  • Muligheden for overdragelse via gaver
  • Finansieringsmulighederne ifbm. generationsskifte
  • Fordele og ulemper ved at generationerne arbejder sammen i en periode.

Kontakt Steffen

Direkte 58 58 16 92
Mobil 21 92 08 90
sn@mnadvokater.dk