Skærpet straf for brud på den nye samtykkelov - Milthers & Nielsen

Skærpet straf for brud på den nye samtykkelov

Den 17. december 2020 vedtog Folketinget den længe omdiskuterede samtykkelov, som trådte i kraft d. 1. januar 2021.

Tidligere voldtægtsbestemmelse

Før denne lovændring krævede det efter straffelovens § 216 for, at kunne dømmes for voldtægt, at gerningspersonen havde tiltvunget sig samleje ved vold eller trussel om vold eller anden ulovlig tvang, eller hvis offeret befandt sig i en situation, hvor offeret ikke var i stand til at modsætte sig handlingen. Der var således tidligere ikke tale om voldtægt, selvom personen sagde nej.

Ny voldtægtsbestemmelse

Den nye samtykkelov blev vedtaget med henblik på at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder, og gjorde det som noget nyt strafbart at have samleje uden, at der foreligger samtykke fra begge parter – også selv om der ikke blev udøvet vold eller trussel om vold.

Højesterets afgørelse

Efter første år med den nye voldtægtsbestemmelse skulle Højesteret den 24. marts 2022 for første gang tage stilling til straffens længde efter den nye voldtægtsbestemmelse. Højesteret valgte at forhøje straffen for brud på samtykkeloven til fængsel i to år i en sag, hvor en 22-årig mand havde begået to tilfælde af voldtægt inden for et kortere tidsrum mod den samme person uden at have opnået samtykke. Højesterets afgørelse i denne sag kan have en afgørende betydning, når der i fremtiden skal tages stilling til straffens længde i lignende sager.

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Kontakt os

Læs også vores andre artikler