Nyt system for skilsmisseforældre- og børn. - Milthers & Nielsen

Nyt system for skilsmisseforældre- og børn.

Samtlige partier i Folketinget står bag en ny aftale om en grundlæggende ændring af det familieretlige system.

Lovforslaget fremsættes i efteråret 2018, og træder i kraft den 1. april 2019.

Statsforvaltningerne nedlægges og der kommer i stedet et Familieretshus, hvor alle sager screenes. Sagerne vil blive opdelt i tre spor, hvor de grønne sager er de enkle sager, de gule sager er en mellemkategori, og de røde sager, som er højkonfliktsager, sendes videre til Familieretten (byretten).

Det er formålet, at alle sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og sager, der involverer fogedretten og kommunen, behandles af én omgang.

Som noget nyt vil der af hensyn til børnene blive indført en refleksionsperiode på 3 måneder, hvor forældre og børn tilbydes rådgivning og samtale til at finde en god løsning om deres fremtidige samarbejde og aftaler.

Derudover skal forældre have mulighed for at dele bopælen mellem sig, så barnet har bopæl hos begge. Dette betyder også, at forældre med fælles forældremyndighed i fremtiden skal modtage halvdelen af børne- ungeydelsen hver.

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt spørgsmål om skilsmisse, er du velkommen til at kontakte Louise Milthers.

 

 

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Skilsmisse - Milthers & Nielsen

Kontakt os

Læs også vores andre artikler