×
Milthers & Nielsen

Ny vejledning på området for persondata

Ny vejledning på området for persondata

Datatilsynet har udsendt en ny vejledning, der specifikt retter sig mod de problemstillinger det kan opstå mht. reglerne om databeskyttelse på ansættelsesområdet.

Det drejer sig om regler om bl.a. opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger, om rettigheder for ansatte og for ansøgere til ledige stillinger og om kontrol af medarbejdere. Vejledningen har derfor betydning for alle virksomheder med ansatte.

Vejledningen er samtidig en god anledning til at få kontrolleret om, din virksomhed lever op til reglerne i persondataforordningen, og hvis du er i tvivl så kontakt Milthers & Nielsen. Vi hjælper dig videre og sørger for evt. tilretninger at dokumenter eller udarbejdelse af dokumenter.

Se vejledningen her.

Del: