×
Milthers & Nielsen

Ny standardaftale i byggeriet – AB 18 erstatter AB 92

Ny standardaftale i byggeriet – AB 18 erstatter AB 92

Der er stor aktivitet i byggeriet og pr. 1. januar 2019 er den nye standardaftale AB 18, der erstatter AB 92 taget i brug.

AB 18 ændrer AB 92 på en lang række punkter, så hvis du er vant til at arbejde efter AB 92, og nu fra samarbejdspartnere vil modtage ordrebekræftelser o.lign., hvor der i stedet henviser til AB 18, er det vigtigt, at du bliver opdateret på den nye standardaftale.

Milthers & Nielsen holder i den anledning sammen med Selandia Automobiler en informationsaften, hvor du kan blive opdateret på den nye aftale.

Informationsaftenen holdes den 23. januar 2019 kl. 17.00. Tilmelding er nødvendig og kan ske til jpo@selandia-auto.dk.

Hvis du er forhindret i at komme den 23. januar 2019 eller ønsker information om AB 18, der er tilpasset din virksomhed, så kontakt advokat Steffen Nielsen på sn@mnadvokater.dk eller mobilnr. 21 92 08 90.

 

 

 

Del: