Ny orlovsmodel til nybagte forældre - Milthers & Nielsen

Ny orlovsmodel til nybagte forældre

Folketinget har den 3. marts 2022 vedtaget en ny orlovsmodel, som forventes at træde i kraft den 2. august 2022.

Dette betyder, at alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022, bliver omfattet af de nye regler.

De nuværende regler
Efter de nuværende barselsregler, som er reguleret i barselsloven, har forældre tilsammen ret til 52 ugers orlov med barselsdagpenge. Af de 52 uger har

  • Gravide ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen.
  • Mødre ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen, hvoraf der er pligt til at holde mindst to uger.
  • Fædre har ret til to uger, som skal afholdes i løbet af de første 14 dage efter fødslen.

Den nye orlovsmodel forventes at øge ligestillingen
Efter den nye orlovsmodel, som er vedtaget for at øge ligestillingen mellem forældrene, bliver de 48 ugers orlov efter fødslen delt ligeligt mellem forældrene. Dette vil sige, at hver forældre som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge.

Af de 24 uger er 11 uger øremærket til hver af forældrene. Dette vil sige, at de ikke kan overføres mellem forældrene og vil gå tabt, hvis de ikke afholdes. De resterende 26 uger er ikke øremærket og kan derfor frit overføres mellem forældrene.

De nye regler gælder kun lønmodtagere og omfatter ikke selvstændige, ledige og studerende.

Hvad gælder for LGBT+ familier?
LGBT+ familiers orlovsmuligheder forbedres først fra den 1. januar 2024. Her gælder at barnets retlige forældre får mulighed for at overdrage de uger, som ikke er øremærket, til det, der kaldes sociale forældre. Den kategori omfatter:

  • Den retlige forælders ægtefælle
  • Den retlige forælders samlevende, som har levet i ægteskabslignende forhold med en forælder i mindst to år.
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

Hvad gælder for soloforældre?
Soloforældre har stadig ret til 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Som noget nyt får solofældre mulighed for at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem. Det gælder dog kun den del af orloven, som ikke er øremærket. Reglerne for soloforældre træder først i kraft den 1. januar 2024 og omfatter også selvstændige og ledige forældre.

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Kontakt os

Læs også vores andre artikler