×
Milthers & Nielsen

Ny ægtefællelov trådte i kraft 1. januar 2018.

1. januar 2018 trådte den nye Ægtefællelov i kraft. Ægtefælleloven træder i stedet for den tidligere retsvirkningslov.

Formålet med Ægtefælleloven er at samle en del af de nugældende bestemmelser om ægtefællers økonomiske forhold, navnlig om deling af ægtefællers formue, i én lov.

Det tidligere begreb om ægtefælles almindelig formuefællesskab også kaldet fælleseje, ændres med den nye lov til delingsformue, og betyder den del af formuen, der skal deles ved separation/skilsmisse.

Herudover kommer der nye særejeformer. Det bliver nu muligt at aftale sumsæreje, hvorved man kan gære en bestemt sum til særeje, hvilket ikke har været muligt tidligere. Det bliver også muligt at aftale, at et særeje skal inflationssikres enten ved at særejet pristalsreguleres, eller forhøjes årligt med et fast beløb eller procentsats.

Det bliver også med Ægtefælleloven muligt at lave særeje på gæld, således at gælden ikke skal indgå i opgørelsen af delingsformuen.

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt spørgsmål om, hvordan dine rettigheder er i forbindelse med en skilsmisse, er du velkommen til at kontakte Louise Milthers.

Del: