Ny ægtefællelov trådte i kraft 1. januar 2018. - Milthers & Nielsen

Ny ægtefællelov trådte i kraft 1. januar 2018.

1. januar 2018 trådte den nye Ægtefællelov i kraft. Ægtefælleloven træder i stedet for den tidligere retsvirkningslov.

Formålet med Ægtefælleloven er at samle en del af de nugældende bestemmelser om ægtefællers økonomiske forhold, navnlig om deling af ægtefællers formue, i én lov.

Det tidligere begreb om ægtefælles almindelig formuefællesskab også kaldet fælleseje, ændres med den nye lov til delingsformue, og betyder den del af formuen, der skal deles ved separation/skilsmisse.

Herudover kommer der nye særejeformer. Det bliver nu muligt at aftale sumsæreje, hvorved man kan gære en bestemt sum til særeje, hvilket ikke har været muligt tidligere. Det bliver også muligt at aftale, at et særeje skal inflationssikres enten ved at særejet pristalsreguleres, eller forhøjes årligt med et fast beløb eller procentsats.

Det bliver også med Ægtefælleloven muligt at lave særeje på gæld, således at gælden ikke skal indgå i opgørelsen af delingsformuen.

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt spørgsmål om, hvordan dine rettigheder er i forbindelse med en skilsmisse, er du velkommen til at kontakte Louise Milthers.

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Kontakt os

Læs også vores andre artikler