×
Milthers & Nielsen

Når en forældre dør

Når en forælder dør, inden barnet er 18 år

Det er tragisk, når et barn mister en forælder,  inden barnet selv er myndig. Hvis forældrene ved den enes død havde fælles forældremyndighed, overgår forældremyndigheden automatisk til den anden forælder alene.

Hvis barnet ikke boede ved den efterlevende forælder ved dødsfaldet, kan andre end forælderen ansøge om at få forældremyndigheden.

Det er Statsforvaltningen, der træffer afgørelsen ud fra, hvad der er bedst for barnet. Der lægges i den forbindelse vægt på oplysninger om barnet og ansøgerne. Barnets eget synspunkt inddrages ligeledes alt efter alder og modenhed.

Hvis den afdøde forælder havde forældremyndigheden alene, skal Statsforvaltningen bestemme, hvem der skal have forældremyndigheden fremover. Både den efterlevende forælder og andre kan ansøge om forældremyndigheden. Hvis ingen ansøger om forældremyndigheden, kontakter Statsforvaltningen kommunen, der har pligt til at finde en egnet forældremyndighedsindehaver.

Forældre med fuld forældremyndighed opfordres derfor til at oprette et børnetestamente, hvor der tages stilling til, hvor barnet skal bo, hvis forælderen afgår ved døden, inden barnet er myndig. Advokat Louise Milthers kan hjælpe med udarbejdelse af børnetestamente.

 

Del: