×
Milthers & Nielsen

Ligedeling af børne- og ungeydelsen fra 2022

Folketinget har vedtaget et lovforslag om ligedeling af børne- og ungeydelsen fra og med den 1. januar 2022.

Lovændringen berører forældre med fælles forældremyndighed.

Hvis forældrene bor sammen er hovedreglen, at der sker udbetaling med halvdelen af ydelsen til hver forælder. Dette gælder uanset om man er gift eller samlevende. Der sker samtidig den ændring for ægtefæller, at der alene sker indkomstaftrapning af ydelsen ud fra modtagerens egen indkomst. Børne- og ungeydelsens størrelse kommer nemlig an på ens indkomst. Det betyder, at man vil få mindre udbetalt i børne- og ungeydelse, hvis ens topskattegrundlag er over 818.300 kr. (2021).

Hvis forældrene ikke bor sammen er udgangspunktet fortsat ligedeling af ydelsen, medmindre at forældrene aftaler, at den ene forælder skal modtage hele ydelsen, eller at bopælsforælderen ved en samværsafgørelse eller et forlig kan dokumentere, at barnet bor 9 ud af 14 dage hos denne. Det betyder i praksis, at der skal ske ligedeling, hvis samværsforælderen har barnet mere end i en 5/9 ordning.

Hvis den ene forælder har forældremyndigheden alene, udbetales børne- og unge ydelsen fortsat kun til denne forælder.

Del: