×
Milthers & Nielsen

Både mor og far får nu digital post

Ændring i ligestillingsloven kommer fremover til at sikre, at digital post vedrørende et fælles barn vil havne i både mor og fars e-Boks.

Ændring i ligestillingsloven kommer fremover til at sikre, at digital post vedrørende et fælles barn vil havne i både mor og fars e-Boks.

I dag bliver digital post fra det offentlige vedrørende et barns forhold som for eksempel beskeder fra kommune, læge eller lignende typisk sendt til barnets mor. En lovændring kommer fremover til at sikre, at digital post, der vedrører et fælles barn, bliver sendt til både mor og far.

Ændringen er en vigtig tilføjelse til ligestillingsloven, som gør det nemmere for forældre, uanset om man bor sammen eller ej, at dele ansvaret for et fælles barn. Loven vil forventeligt træde i kraft i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning i november 2021, hvor myndighederne i forvejen skal tilpasse deres underliggende it-systemer.

Læs mere om advokatbistand i forældremyndighedssager her.

Del: