×
Milthers & Nielsen

Advokat Louise Milthers udpeget som beneficeret advokat

2. august 2022

Advokat Louise Milthers er pr. 30. marts 2022 blevet udnævnt som beneficeret advokat af Justitsministeriet.

Advokat Louise Milthers er på grundlag af sine kompetencer og faglige dygtighed blevet udnævnt til at blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager – og som advokat for personer, der har fri proces. Dette kaldes også at blive udnævnt som beneficeret advokat. 

Har du brug for en gratis bistandsadvokat?

Har du været udsat for en forbrydelse som vold, trusler eller seksualforbrydelser, og skal din sag for retten, kan du i visse tilfælde få beskikket en gratis bistandsadvokat. Det er op til dig, hvorvidt du vil have en bistandsadvokat eller ej. Det er dog ofte en fordel at få en bistandsadvokat, da det kan være overvældende at stå alene i en sag, som skal for retten. En bistandsadvokat har til opgave at varetage dine interesser under hele straffesagen og vejlede dig om sagens forløb, herunder at opgøre et eventuelt erstatningskrav.

Hvornår har du krav på at få beskikket en forsvarer?

Hvis du bliver sigtet for en overtrædelse af straffeloven, har du krav på at få beskikket en forsvarer, og du kan altid beslutte, om du selv vil vælge din forsvarer eller ej. Kender du ikke en advokat i forvejen, har du mulighed for at vælge mellem erfarne og kompetente beneficerede advokater, som Justitsministeriet har udpeget. Beskikkede forsvarere er kendetegnede ved, at omkostningerne i første omgang udredes af det offentlige. Det er vigtigt, at du tidligt i dit forløb sikrer dig en forsvarsadvokat, så du kan vejledes og rådgives bedst muligt i forhold til din sag.

Mange års erfaring inden for strafferet

Louise Milthers har mange års erfaring inden for strafferet og har opnået fremragende resultater. Hos Milthers & Nielsen Advokater får du vejledning og rådgivning på et faglig højt og specialiseret niveau. Når Louise Milthers optræder som din forsvarsadvokat, sikrer hun, at du har et stærkt forsvar, at enhver rimelig tvivl kommer dig til gode, og at alle dine rettigheder sikres. Hun står ved din side under hele forløbet og er altid klar med råd og vejledning, når du har brug for hjælp.

Har du behov for en bistandsadvokat, eller ønsker du et stærk forsvar? Så er du velkommen til at kontakte Louise Milthers på 58 58 16 91 eller lm@mnadvokater.dk.

Del: