Straffesager - Milthers & Nielsen

Er du havnet i en situation, hvor du er sigtet eller tiltalt for en straffelovsovertrædelse?

Så kan Milthers & Nielsen bistå dig som beskikket forsvarer.

En beskikket forsvarer er en advokat, der skal hjælpe dig i forbindelse med en straffesag. Den beskikkede forsvarers opgave er at varetage dine interesser under sagens behandling.

Uanset om du er mistænkt, sigtet, vidne eller pårørende, har du ikke pligt til at udtale dig til politiet. Det eneste, du er forpligtet til at oplyse til politiet, er dit navn, din fødselsdato og din adresse. Hvis du er blevet anholdt, mistænkt eller sigtet for en lovovertrædelse, anbefaler vi, at du altid kontakter os, inden du udtaler dig til politiet.

Du er berettiget til en forsvarer i de fleste straffesager. I bødesager vil du som udgangspunkt ikke få beskikket en forsvarer.

I straffesager har du som udgangspunkt ret til ret til en beskikket forsvarer allerede fra det tidspunkt, hvor du bliver sigtet. Politiet har pligt til at vejlede dig om dine muligheder for at få en beskikket forsvarer.

Du kan selv vælge, hvilken advokat du vil have som forsvarer. Kontakt os direkte, så kontakter vi politiet om beskikkelse og udlevering af sagen. Du kan også give politiet eller retten besked om, hvilken advokat du ønsker.

Hvis du allerede har en advokat som forsvarer og på et tidspunkt ønsker at skifte til en anden, kan det ske uden problemer. Ring eller skriv til os, så klarer vi resten.

Vi bistår også børn og forældre ved videoafhøring af børn under 15 år. Dette foregår i de særligt indrettede Børnehuse.

I tilfælde af du bliver dømt, skal du selv betale sagens omkostninger. Når du har haft en beskikket forsvarer, så lægger det offentlige udgifterne til din forsvarer ud. Du vil imidlertid senere selv blive opkrævet det udlagte beløb. Forsvarsadvokatens salær beregnes som udgangspunkt ud fra faste takster.

Fører sagen derimod til frifindelse, skal du ikke betale omkostningerne til din beskikkede forsvarer. Omkostningen afholdes i stedet af det offentlige.

Advokat Louise Milthers kan som regel træffes, også uden for kontortid, hvis der er brug for akut advokatbistand.