Står du foran en skilsmisse? Her er, hvad du bør vide - Milthers & Nielsen

Står du foran en skilsmisse? Her er, hvad du bør vide

En skilsmisse kan ofte virke uoverskueligt, da der er mange ting, man skal forholde sig til. Det kan derfor være en fordel at rådføre sig med en advokat så tidligt som muligt i processen, så man kender sine muligheder og kan træffe det bedst mulige valg. Her får du et overblik over de ting, som du bør være opmærksom på, hvis du og din ægtefælle overvejer at gå fra hinanden.

Skilsmisse eller separation?

Desværre er der mange der tror, at man først skal være separeret, før man kan skilles. Hvis I begge er enige om skilsmisse, kan I blive skilt med det samme, og I skal derfor ikke separeres inden. Dette sker på Borger.dk eller Familieretshuset.dk. Det er først, hvis I ikke er enige om skilsmissen, at I skal være separerede i 6 måneder før, en skilsmisse kan gennemføres. Hvis I er uenige om skilsmisse, kan I i visse tilfælde alligevel blive skilt med det samme. Dette gælder fx ved

  • Utroskab
  • Ved vold, herunder psykisk vold
  • To års adskillelse
  • Børnebortførelse

Retsvirkninger ved separation

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ved separation ophører de fleste virkninger af ægteskabet. Dette vil bl.a. sige, at der ikke er ret til arv mellem jer i separationsperioden. Endvidere ophører troskabspligten i separationsperiode, som betyder, at i den tid I er separerede, kan I ikke kræve direkte skilsmisse pga. utroskab.

Hvornår ophører formuefællesskab?

Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at formuefællesskabet allerede ophører med udgangen af det døgn, hvor en ansøgning om separation eller skilsmisse er indsendt til Familieretshuset. Dette vil sige, at alle de aktiver og passiver, som I ejer denne dag, indgår som udgangspunkt i jeres bodeling, og alt, hvad I efterfølgende erhverver, indgår ikke i bodelingen. Bodelingen behøver dog ikke at være gennemført inden en endelig separation eller skilsmisse er bevilget.

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Kontakt os

Læs også vores andre artikler