SØGES! Specialiseret advokatsekretær - Milthers & Nielsen

SØGES! Specialiseret advokatsekretær

Specialiseret advokatsekretær til Milthers & Nielsen Advokater, Ringsted

Milthers & Nielsen Advokater søger en erfaren juridisk sagsbehandler til en fuldtidsstilling til vores kontor i Ringsted.

Om Milthers & Nielsen

Milthers & Nielsen Advokater tilbyder dig muligheden for at have ”fat i den lange ende” som tovholder og være en del af et team på fire, der hver dag arbejder på at løse spændende udfordringer samtidig med, at alle nyder at gå på arbejde. Teamet vil bestå af dig og sekretær Charlotte Engkebølle og 2 partneradvokater, Steffen Nielsen og Louise Milthers .

De to advokatkollegaer har delt arbejdsopgaverne således, at Louise Milthers arbejder bredt indenfor familieretten med skilsmisser, bopælssager, forældremyndighed, testamenter, bobehandling mv. Louise arbejder også med strafferet og er optaget på Social – og Indenrigsministeriets liste over advokater, der er anbefalet til børnebortførelsessager.

Steffen Nielsen arbejder med selskabsret, herunder stiftelse af selskaber og udarbejdelse af ejeraftaler mv. og hjælper generelt virksomheder med opgaver indenfor formuerettens område. Derudover har Steffen Nielsen speciale i entrepriseret og erhvervslejeret.

Rent praktisk er der således tale om et mindre advokatkontor beliggende midt i Ringsted i gode kontorlokaler, hvor der er mulighed for at parkere lige ved kontoret.

Om dig

Det er en forudsætning for din ansættelse hos Milthers og Nielsen, at du har erfaring med advokatbogholderiet, herunder bogføring og betaling af regninger, samt erfaring med dødsbobehandling og kan varetage sekretæropgaverne ifbm. bolighandler.

Derudover vil det være en fordel, hvis du også har prøvet kræfter med oprettelse af selskaber, ejeraftaler mv. og har kendskab til minretssag.dk.

Du skal være klar til at indgå i et lille team, hvor alle hjælper hinanden med at få en god hverdag, så det er en glæde at gå på arbejde. Du skal derfor have et godt humør, og indstillet på at varetage dagligdagsopgaver som at tage telefoner, fylde papir i printeren mv.

Din kollega Charlottes opgaver

Du vil blive kollega med Charlotte, som i dag tager sig af den elektroniske post samt ajourføring af minretssag.dk, herunder at lægge processkrifter mv. op på portalen. Charlotte varetager derudover sekretæropgaverne i familiesagerne, men ikke dødsboer og handler.

Udtalelse fra Karin, som du skal afløse

Du er ud fra dine kompetencer med til at forme dine opgaver, og der er rig mulighed for at blive kastet ud i spændende udfordringer af en hver art, der gør, at to dage aldrig er ens. Man kan få fingrene dybt i mulden, og det betyder også, at man får en god kontakt med klienterne og kan yde en god service.

Stillingen er en ønskestilling, hvis man ønsker at arbejde selvstændigt og indenfor flere forskellige områder, Der er en herlig tone på kontoret, og det er aldrig kedeligt at gå på arbejde.

Øvrige oplysninger

Det er en forudsætning, at du har erfaring med Unik Advosys, og kan anvende dette system.

Der løftes i flok, og skulle du støde på opgaver, som du ikke har prøvet før, så sparrer I selvfølgelig internt.

Kommandovejen er kort, og der er ikke langt fra idé til handling, så du har mulighed for stor indflydelse på dit arbejdsliv og tilrettelæggelsen af opgaver etc., hvis du er sprængfyldt med gode idéer. Skellet mellem advokat og sekretær er ikke skarpt.

Tiltrædelse og arbejdstid

Tiltrædelse ønskes snarest mulig, senest pr. 1. december 2021 og efter nærmere aftale med kandidaten. Samtaler afholdes løbende, og stillingsopslaget tages ned, når den rette kandidat er fundet.

Arbejdstiden vil være 37 ½ timer om ugen, hvor frokosten ikke er betalt. Arbejdstiden er fra 8.30 – 16.00 mandag, tirsdag og onsdag, 8.30 – 17.00 torsdag og 8.30 – 15.00 fredag.

Det forventes, at vores nye sekretær kan være fleksibel mht. mødetider, hvis det skulle være nødvendigt. Det er det sjældent, men der er tilfælde, hvor frister skal overholdes, og hvor der er behov for at arbejde lidt ud over normal arbejdstid.

Den samme fleksibilitet gør sig selvfølgelig gældende omvendt, hvor vi er meget åbne overfor fri til tandlægebesøg, læge eller andre situationer, hvor det vil være rart at have frihed.

Lønnen vil være efter anciennitet og kvalifikationer. Der er en tvungen pensionsordning, hvor virksomheden betaler 10 % af lønnen i pension, og medarbejderen selv betaler 5 %. Hvis du har den rette profil, vil vi være åbne overfor en bonusordning, hvor du vil få del i et overskud. Vi synes dette er rimeligt, hvis du er den rette person, netop fordi vi er et mindre kontor og et overskud skabes af alle og ikke kun advokaterne.

Ansøgning og CV

Er du blevet interesseret i stillingen, er du velkommen til at sende en ansøgning med dit CV til advokat Steffen Nielsen på sn@mnadvokater.dk. Hvis du vil vide mere om stillingen og om os, inden du søger,  er du velkommen til at ringe til advokat Steffen Nielsen på 21 92 08 90.

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Kontakt os

Læs også vores andre artikler