Nye ændringer i købeloven skal bl.a. sikre øget beskyttelse - Milthers & Nielsen

Nye ændringer i købeloven skal bl.a. sikre øget beskyttelse

Nye ændringer i købeloven skal bl.a. sikre øget beskyttelse for forbrugere ved køb af digitale ydelser.

Som følge af implementeringen af varedirektivet (EU) 2019/771 og direktivet om digitalt indhold (EU) 2019/770 vedtog Folketinget den 3. juni 2021 et lovforslag, der indeholder ændringer til købeloven bl.a. med henblik på at tilpasse købeloven den digitale virkelighed.

De nye ændringer trådte i kraft den 1. januar 2022, og dette betyder, at mange erhvervsdrivende skal opdatere sine salgs- og leveringsbetingelser.  De nye regler gælder dog kun for varer eller digitale ydelser købt den 1. januar 2022 eller senere. Derudover gælder reglerne kun forbrugerkøb. Det vil sige, hvis du som privatperson foretager et køb hos en erhvervsdrivende.

KØBELOVEN GÆLDER NU OGSÅ KØB AF DIGITALE YDELSER

Som en væsentlig ændring gælder købeloven fremadrettet også køb af digitalt indhold og digitale ydelser, herunder streamingtjenester, apps og sociale medier.  Køb af digitalt indhold og digitale tjenester, hvor forbrugeren ”betaler” med sine personoplysninger er også omfattet af de nye regler. Dette kan være tilfælde, hvor en forbruger skal tilmelde sig et nyhedsbrev for at få adgang til det digitale indhold, fx en gratis e-publikation.

Reklamationsfristen for digitale ydelser er ikke, som øvrige varer, begrænset til to år. Man kan som forbruger nemlig reklamere over en løbende digital tjeneste i hele den periode, man modtager den. Derudover indebærer de nye regler også, at sælgeren skal sikre, at forbrugeren får besked om og får opdateringer, herunder sikkerhedsopdatering, som er nødvendige for at holde salgsgenstanden fri for mangler.

FORMODNINGSREGLEN FORLÆNGES TIL 12 MÅNEDER

Endvidere forlænges formodningsreglen fra 6 måneder til 12 måneder. Formodningreglen indebærer, at såfremt en forbruger opdager en mangel ved et produkt inden for de første 12 måneder fra købstidspunktet, så er der en formodning om, at salgsgenstanden allerede var mangelfuld ved købstidspunktet. Det er den erhvervsdrivende, som skal godtgøre, at manglen ikke var til stede på købstidspunktet, såfremt forbrugeren påberåber sig manglen. Forbrugeren har dog en pligt til at reklamere over manglen ”inden rimelig tid efter”, at en mangel er opdaget.  En forbruger vil altid have klaget inden for rimelig tid, hvis der klages, inden for to måneder, fra manglen er opdaget.

NY REGEL OM HANDELSMÆSSIGE GARANTIER

Med ændringerne følger også en ny bestemmelse om handelsmæssige garantier. Det følger af bestemmelsen, at en handelsmæssig garanti er bindende for garantgiveren på de vilkår, der er fastsat i erklæringen om den handelsmæssige garanti og dertil hørende reklamer. Dette vil sige, at såfremt producenten eller sælgeren giver køberen en handelsmæssig garanti for holdbarhed i en bestemt periode, så er producenten direkte ansvarlig over for køberen i hele perioden. Dette gælder både i forhold til afhjælning eller omlevering af salgsgenstanden.

Du er velkommen til at kontakte Milthers & Nielsen Advokater, såfremt du har spørgsmål til de nye ændringer i købeloven, og vil vide mere om hvilken betydning de ændrede regler har for dig som erhvervsdrivende eller for dig som forbruger.

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Kontakt os

Læs også vores andre artikler