Lov anerkender, at psykisk vold giver ar - Milthers & Nielsen

Lov anerkender, at psykisk vold giver ar

Den 1. april 2019 trådte en ny straffelov i kraft, som kriminaliserer psykisk vold på lige fod med fysisk vold og gør det muligt at fælde dom i sager om vold af psykisk karakter.

En kriminalisering af psykisk vold har længe været på dagsordningen, og lovbestemmelsen, som trådte i kraft i foråret 2019, betyder, at straffeloven i dag anser psykisk vold for at være en kriminel handling på lige fod med fysisk vold.

Psykisk vold er mere usynlig end fysisk vold, som ofte kan dokumenteres via mærker på kroppen. Lovændringen medførte derfor en enormt vigtig anerkendelse af, at psykisk vold også kan give ar og have langvarige konsekvenser for offerets liv og psykiske sundhed.

Lovbestemmelsen retter sig mod vold i nære relationer og betegner psykisk vold som strafbart i tilfælde, hvor der er tale om gentagende, groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd rettet mod en anden person. Lovovertrædelser med karakter af psykisk vold kan straffes med bøde eller op til 3 års fængsel.

Har du brug for rådgivning indenfor området? Kontakt advokat Louise Milthers.

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Kontakt os

Læs også vores andre artikler