×
Milthers & Nielsen

Internationale børnebortførelser

Børne- og Socialministeren har udpeget advokat Louise Milthers til optagelse på liste over advokater, der kan anvendes i sager om internationale børnebortførelser

Børne- og Socialministeren har udpeget advokat Louise Milthers til optagelse på den liste over advokater, der kan anvendes i sager om internationale børnebortførelser jf. §§ 18 a og 20 d i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (internationale børnebortførelser).

Udpegningen gælder fra den 16. november 2018 til den 15. november 2022. Der er ca. 15 advokater i Danmark, der er optaget på listen, og som Børne- og Socialministeriet har vurderet er særligt egnede til at håndtere sager om børnebortførelse.

Såfremt du har behov for bistand til at få dit barn tilbageleveret fra udlandet, eller har et barn, der uretmæssigt opholder sig i Danmark, kan du få hjælp til udlevering ved at kontakte advokat Louise Milthers.

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en pjece, der beskriver, hvornår der er tale om international børnebortførelse.

Find den her.

 

Del: