×
Milthers & Nielsen

GDPR. Det er nu du skal forberede dig.

Styr på dine persondata? Det er nu, du skal forberede dig, hvis du vil være sikker på at overholde lovgivningen

Som mange er klar over træder EU’s forordning om beskyttelse af persondata i kraft den 25. maj 2018. Med forordningen kommer der en række nye krav, som skal sikre borgernes rettigheder bedre, og som du som virksomhedsejer eller leder derfor skal leve op til.

To af de vigtigste krav er udarbejdelse af en ”fortegnelse”, og udarbejdelse af ”databehandleraftaler”.

Fortegnelsen skal indeholde en række oplysninger, der er nærmere beskrevet i forordningens art. 30. Oplysningerne er blandt andet navn og kontaktoplysninger på dig selv, en eventuel repræsentant og databeskyttelsesrådgiver, formålene med behandlingen, en beskrivelse af kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger, de kategorier af modtagere, som opysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer; hvis det er muligt, de forventede frister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger og – hvis det er muligt – en generel beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

En databehandleraftale er en aftale, der skal indgås, når en virksomhed eller myndighed vælger at benytte en anden myndighed eller virksomhed til at behandle personoplysninger på sine vegne. Dette er f.eks. tilfældet, hvis en privat virksomhed bruger en ekstern leverandør til at holde styr på sine kundeinformationer, bruger en ekstern bogholder, ekstern lønadministration el.lign.

I disse situationer er det et krav, at de to virksomheder indgår en skriftlig aftale om, hvordan leverandøren må behandle virksomhedens oplysninger.

Også med den nuværende lovgivning skal der indgås databehandleraftaler, men med databeskyttelsesforordningen stilles der yderligere krav til indholdet.

Dette er blot to af de vigtigste krav, der stilles, når den nye databeskyttelsesforordning træder i kraft.

Der er flere andre, og hvis du vil være sikker på at overholde lovgivningen, når forordningen træder i kraft den 25. maj 2018 er du velkommen til at kontakte advokat Steffen Nielsen på sn@mnadvokater.dk eller på telefon 21 92 08 90.

 

 

Del: