×
Milthers & Nielsen

Gaveægtepagt afskaffet

Ikke længere behov for gaveægtepagt mellem ægtefæller

Tidligere var det sådan, at hvis ægtefæller gav hinanden gaver, som lå ud over sædvanlige lejlighedsgaver som f.eks. fødselsdagsgaver, julegaver osv., krævede det gaveægtepagt, der skulle tinglyses. Konsekvensen af at undlade dette, var at eventuelle kreditorer kunne kræve gaven omstødt, eller gavegiveren kunne kræve gaven tilbage ved skilsmisse.

Den nye ægtefællelov trådte i kraft den 1. januar 2018, og i den forbindelse er gaveægtepagten afskaffet. Det betyder, at ægtefæller fremover kan give hinanden gaver helt frit, uanset størrelsen og uden formkrav og uden tinglysning.

Det må dog fortsat ved større gaver anbefales, at man har klar dokumentation for at have modtaget en gave, fx ved gavebrev eller klar og utvetydig tekst på overførsler af større pengebeløb, således at gaven ikke senere hen kan påstås at være et lån, der skal tilbagebetales f.eks. i forbindelse med skilsmisse.

Overdragelse af fast ejendom fra den ene ægtefælle til den anden kræver i dag alene et skøde, der tinglyses i tingbogen – og ikke længere en gaveægtepagt, der også tidligere skulle tinglyses i personbogen.

Man skal dog stadig være opmærksom på, at gaver kan omstødes efter konkurslovens regler, hvis gavegiveren bliver insolvent i forbindelse med, at gaven bliver givet, og gaven står i åbenbart misforhold til gavegiverens økonomiske forhold. Der er ikke længere nogen tidsbegrænsning at dække sig ind under, hvorfor det ikke længere er muligt at søge kreditorly hos ægtefællen fx ved at sætte alle aktiver i hustruens navn.

 

Del: