Fælles forældremyndighed - Milthers & Nielsen

Fælles forældremyndighed

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Forældre har som udgangspunkt fælles forældremyndighed, og heri ligger, at man skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Der er dog tale om formelle forhold, som i hverdagen ikke har den store praktiske betydning.

Som det fremgår af nedenstående skema er de forhold, der skal være enighed om, oplistet. I praksis kan skolevalg være en af de største uenighedspunkter, og det er sådan, at et barn altid kan indskrives i distriktsskolen, der hvor bopælsforælderen bor. Det skal i den forbindelse nævnes, at bopælsforælderen skal varsle flytning med 6 uger, såfremt barnet skifter bopæl. Samværsforælderen kan herefter indbringe sagen for Statsforvaltningen og anmode om midlertidig bopæl, såfremt barnet flytter så langt væk, at et skoleskifte er påkrævet.

Ophør af den fælles forældremyndighed løser således ikke hverdagsudfordringer, samvær eller uenighed om opdragelse. Det er heller ikke forhold, som retten vil synes er tilstrækkelige til ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Der skal derfor meget til at få ophævet den fælles forældremyndighed, men det er muligt, hvis der ikke er enighed om de forhold, der er nævnt i boksen nedenfor. Ligeledes kan et højt konfliktniveau spille en rolle ved bedømmelsen, men det kræver som udgangspunkt, at der er dokumentation for årelang uenighed, mange sager i Statsforvaltningen eller bekymring fra myndigheder mv.

I det praktiske hverdagsliv er det derfor langt mere væsentligt om man er bopælsforælder eller samværsforælder.

Bopælsforælderen kan alene og uden samtykke fra den anden forælder bestemme hvilken daginstitution (dagpleje/vuggestue/børnehave), barnet skal gå i,  og om barnet skal flytte til anden kommune/landsdel i Danmark.

Samværsforælderen har alene indflydelse på forholdene under samvær, og om barnet skal gå til almindelige fritidsaktiviteter i samværsperioden.

Det er således ganske væsentligt ved samlivsophævelse at forholde sig til de rettigheder, der følger med ved at være henholdsvis bopælsforælder og  samværsforælder, og ud fra barnets tilknytning at vurdere, hvilken løsning der er bedst for barnet.

Begge forældremyndighedsindehavere Bopælsforælderen Samværsforælderen
Værgemål Direkte daglig omsorg Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte       omsorg
Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb Daginstitution Fritidsaktiviteter
Skolevalg, videreuddannelse Fritidsaktiviteter
Skolefritidsordning Flytning indenlands
Risikobetonet fritidsaktivitet Skolepsykolog
Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne Børnesagkyndig rådgivning
Navnevalg
Religiøse forhold
Pas
Begge forældremyndighedsindehavere

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg, videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Pas

Bopælsforælderen

 • Direkte daglig omsorg
 • Daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Samværsforælderen

 • Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg
 • Fritidsaktiviteter

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Skilsmisse - Milthers & Nielsen

Kontakt os

Læs også vores andre artikler