×
Milthers & Nielsen

Enighed om ny skilsmissepakke

Fra 1. april 2019 træder et nyt familieretligt system i kraft.

Den betyder bl.a. at forældre med børn ikke længere kan blive skilt uden forudgående separation. Det er besluttet at indføre en reflektionsperiode, som betyder, at ægtefæller med børn skal vente tre måneder på skilsmisse.

Enige forældre vil ligeledes fra april næste år kunne dele bopælen over børnene mellem sig, således at børnene får bopæl hos dem begge. Ved uenighed kan man fortsat få myndighedernes hjælp.

Statsforvaltningerne nedlægges, og der oprettes i stedet et Familieretshus under byretterne, som skal kunne behandle børnesager, herunder bopæl, forældremyndighed, samvær og fogedsager, ét sted. I dag er det sådan, at disse forhold behandles af forskellige myndigheder, hvilket betyder langsommelig sagsbehandling og for mange involverede parter.

Der skal også i fremtiden være mere fokus på børnene, idet der oprettes en børneenhed, hvor fagpersoner skal kunne hjælpe børn i skilsmissesager, herunder ved forsøg på at få forældrene til at samarbejde til børnenes bedste.

Fra 2020 deles børne- ungeydelsen op og udbetales ligeligt til forældre med fælles forældremyndighed. Hvis forældrene ikke bor sammen, vil de som udgangspunkt få udbetalt halvdelen af ydelsen hver. Forældrene kan dog aftale, at ydelsen kun udbetales til den ene forælder, hvis de er enige om det.

Er der uenighed om børne- ungeydelsen skal deles, kan udbetaling ske til den ene alene, hvis en samværsafgørelse fastslår, at børnene er mest det ene sted.

 

Del: