×
Milthers & Nielsen

Barnets rettigheder

Barnets rettigheder i sager om samvær, bopæl og forældremyndighed

Det følger af forældreansvarsloven, at barnet har egen initiativret, når det fylder 10 år. Det betyder, at barnet kan bede Statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller omfanget af samværet med samværsforælderen.

Det er typisk i de situationer, hvor barnet af en eller anden grund ikke kan tale med den ene eller begge forældre, om at barnet ønsker sig noget anderledes. Det er ikke uden omkostninger for barnet at træde ind i sådan en konflikt. For barnet opleves brugen af initiativretten ofte som den sidste udvej for at blive hørt.

For at udnytte sin initiativret skal barnet kontakte Statsforvaltningen, og det kan gøres på flere forskellige måder:

1. Barnet kan ringe til Børnenes Skilsmissetelefon i Statsforvaltningen på telefonnummer 20 600 550. Rådgiveren kan vejlede barnet i at bruge sin initiativret og hjælpe med at oprette sagen.

2. Barnet kan printe skemaet Blanket om barnets initiativret, udfylde det og sende skemaet til Statsforvaltningen med post. Adressen er: Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa

3. Barnet kan også møde op i Statsforvaltningen, som har afdelinger ni forskellige steder i landet. Barnet må gerne have en voksen med.

Hvis barnet bruger sin initiativret, indkalder Statsforvaltningen til et møde med begge forældre. Det er ikke sikkert, at tingene bliver, som barnet ønsker, da der er en række andre forhold, der også gør sig gældende, når sagen vurderes.

Til gengæld er barnet sikker på at blive hørt af både forældrene og af Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen tilbyder også børnegrupper for skilsmissebørn.

 

Del: