×
Milthers & Nielsen

Afskaffelse af IVS og nedsættelse af kapitalkrav

Afskaffelse af IVS og nedsættelse af kapitalkrav for ApS

Den 15. april 2019 blev muligheden for at etablere et selskab for en 1 kr. i form af et IVS afskaffet. IVS´erne var tænkt som en nem og billig måde for iværksættere, at etablere et selskab på, men det har i praksis vist sig, at selskabsformen ikke var det redskab der fik flere til at kaste sig ud i erhvervslivet som iværksætter.

Samtidig med, at muligheden for at oprette et IVS bortfalder nedsættes kapitalkravet for at stifte et ApS til 40.000,00 kr. mod tidligere 50.000,00 som krav for at stifte et ApS. Det er således blevet lidt nemmere at stifte et ApS

Eksisterende IVS´er får ikke lov til at fortsætte, da et IVS senest 2 år fra lovens ikrafttræden den 15. april 2019 enten skal være omregistreret til et ApS eller lukket ned. Milthers & Nielsen kan hjælpe dig med omdannelsen til et ApS eller foretage en nedlukning, hvis ikke du ønsker, at selskabet skal føres videre.

Ved nedlukning skal du være opmærksom på, at det enten kan ske ved en solvent likvidation, der er en lidt besværlig måde at lukke selskabet ned på, men til gengæld bliver du sikret ikke at hæfte for krav mod IVS´et der senere måtte dukke op eller ved en opløsning med betalingserklæring.

Hvis du vælger en opløsning ved betalingserklæring skal du være opmærksom på, at du hæfter for evt. krav mod IVS´et der senere måtte dukke op. Det er derfor vigtigt at foretage det rigtige valg, hvis du vil lukke selskabet ned – og det valg kan Milthers & Nielsen Advokater hjælpe dig med.

Kontakt advokat Steffen Nielsen på sn@mnadvokater hvis du vil have et møde om dine muligheder.

 

Del: