Miljø- og planforhold - Milthers & Nielsen

Hos Milthers & Nielsen har vi stor erfaring med sager om miljø- og planforhold.

Såvel private som virksomheder kan komme ud for at modtage et påbud fra kommunen eller anden offentlig myndighed.

Det kan f.eks. være ophør af den virksomhed, de foretager fra en bestemt ejendom, krav om oprensning efter en mulig forurening, krav om ændring af udseendet af deres ejendom eller noget helt fjerde.

Ofte er der store værdier på spil, og derfor er det vigtigt at rådføre sig med en advokat, der har ekspertise på området.

Advokat Steffen Nielsen, har ført mange af sådanne sager med succes og med baggrund i ansættelse i Hillerød Kommunes Tekniske afdeling og juridisk chef samme sted, har Steffen Nielsen indgående kendskab til både lovgivningen og lokalplaner, som ofte er grundlaget for et påbud.

Så kontakt Milthers & Nielsen, hvis du allerede har modtaget et påbud, hvis du overvejer ændringer på din ejendom eller erhvervsvirksomhed, og gerne vil være sikker på, at dine ønsker kan føres ud i livet eller gerne vil have en juridisk rådgiver med på sidelinjen i forhold til f.eks. en byggesag.